stadsdichter heerlen

treurtrippen

het beschimpte verleden
loopt door de stad op zoek
naar economische bedrijvigheid
en een kunstenaar die daar iets mee kan.

stadsdichterheerlen.nl - treurtrip