stadsdichter heerlen

treurtrippen

het beschimpte verleden
loopt door de stad op zoek
naar economische bedrijvigheid
en een kunstenaar die daar iets mee kan.

stadsdichterheerlen.nl - treurtrip

d’r gaad

ich sjton in d'r gaad of in ing sjtroat urges in de sjtad ne, op ee daak boave op ee kantoer. oet ing tuut gruie kastanjelbeum de sjutting weëd sjtevig gegrieëpe durch inne greune piering mit heng. inne waan op vief beng vieët um ‘t kwarteer drei rungdes en um d'r...

stadsdichterheerlen.nl - d'r gaad

stadsdichter heerlen

Stuur een gedicht bericht

3 + 10 =