stadsdichter heerlen

treurtrippen

het beschimpte verleden
loopt door de stad op zoek
naar economische bedrijvigheid
en een kunstenaar die daar iets mee kan.

stadsdichterheerlen.nl - treurtrip

d’r gaad

ich sjton in d'r gaad of in ing sjtroat urges in de sjtad ne, op ee daak boave op ee kantoer. oet ing tuut gruie kastanjelbeum de sjutting weëd sjtevig gegrieëpe durch inne greune piering mit heng. inne waan op vief beng vieët um ‘t kwarteer drei rungdes en um d'r...

stadsdichterheerlen.nl - d'r gaad

twintig 20

een nieuwelinge waadt
nogal omzichtig door de ondiepten
van onze stad. haar naaktheid
wordt gesluierd gedragen uit angst

Stadsdichterheerlen.nl - twintig20

Tot ziens

Met de planken die we verkeerd sloegen,
maakten we onze piramide.
Het tekent ons dat wij heel gering
in lijnen uit te beelden zijn.

Stadsdichterheerlen.nl - Satisfaction

wintertijd

als pepernoten in augustus
zich nestelend in lonkende schappen,
als een lotus koekje gedoopt in kwijl
zich prostituerend in een pot speculoos

Stadsdichterheerlen.nl - Wintertijd

Blauw

De jeugd overwintert.
Sinds hij jou heeft leren kennen,
heeft de storm mijn lot bezegeld
en de wind mij berecht.

stadsdichter heerlen

Stuur een gedicht bericht

10 + 2 =