Dompteur

Dompteur

ik zag je noglopen in de stadeen joviale “hallo”we dachtendat het leuk wasals je het volkslied zou zingeniemand moest jezijn groeten doenik had nog danking angere kier missjien
Heerlen

Heerlen

wijklagen de plaag wegplaatsten stenen op de beenderenplantten een ruimte stationop ons methadonbusjes verleden de straten zijn beekjesen monden van gulzige koppenwaar urban ogenschijnlijkwit en grijs is gevuld met wilde ideeënillusies bevochtenmet een slag om de...