Promenade

Promenade

er gebeuren dingenachter deurengesloten deurenwaar klokken tikkenwe horen ze nietminder dan we zieneen hoop kabaalnachten met onrustfamiliediner voor tweeen het geld kan oper ligt een verkleurde petstapels rekeningenof incomplete kruiswoordpuzzelsschoenen die niet...
Carnaval

Carnaval

er staat een hossende menigteer ontstaat gelijk twijfelmeedoen of melancholie vasthoudenvan patronen in je kneppertekenen op je t-shirten twintig fl├╝gel is 100%we konden allemaal heel eveniemand anders zijndat deden we samenmet papof mamof een combinatie ervaneen hele...
Kerst

Kerst

Het is weer tijdvoor lijstjes en etenfamilie, lichtjesen al je zuurverdiende vakantiegeld uitgevenhet is gezelligen het zweet loopt langs je rugkijkend naar alle vrolijke gezichtenis de vraagwie zijn deze mensen eigenlijkwat is dit voor een meningen hoelang praat je...
Censuur

Censuur

heerlen heerlen heerlenach man Heerlenheerlen is mooien alles is goed ofzelfs fantastischwat hebben wetoch gelukhier te wonenelke beslissingweloverwogenniemand aanmerkingeneenieder tevreehet maankwartierwas een prima investeringhet van grusvenpleineen prachtig...
Nieuwe plannen

Nieuwe plannen

He heb je het al gehoord.Nee ik bedoel niet dat de westelijke opmars van Putin waarschijnlijk zal leidentot voedselschaarste en de grootste peilers voor een wereld oorlog meestaleen periode van onvrede en een gebrek aan voedsel zijn, in die volgorde. Ik bedoelde...
Concreet

Concreet

door de ramenkijken vergt veel moeitehet uitzicht bevaltniet jijstaat daarin de vormvan beton gegotenschenk ikover de randveeg het op