Nieuwe plannen

Nieuwe plannen

He heb je het al gehoord.Nee ik bedoel niet dat de westelijke opmars van Putin waarschijnlijk zal leidentot voedselschaarste en de grootste peilers voor een wereld oorlog meestaleen periode van onvrede en een gebrek aan voedsel zijn, in die volgorde. Ik bedoelde...
Concreet

Concreet

door de ramenkijken vergt veel moeitehet uitzicht bevaltniet jijstaat daarin de vormvan beton gegotenschenk ikover de randveeg het op
Dompteur

Dompteur

ik zag je noglopen in de stadeen joviale “hallo”we dachtendat het leuk wasals je het volkslied zou zingeniemand moest jezijn groeten doenik had nog danking angere kier missjien
Heerlen

Heerlen

wijklagen de plaag wegplaatsten stenen op de beenderenplantten een ruimte stationop ons methadonbusjes verleden de straten zijn beekjesen monden van gulzige koppenwaar urban ogenschijnlijkwit en grijs is gevuld met wilde ideeënillusies bevochtenmet een slag om de...