Boven schijnt nog iets

Boven schijnt nog iets

Onze honger naar hoop is opwe zien jouw schim langzaam versmeltenmet de schaduwen. Na negentien jaar nog steedsdood; gestold bloed heeft de tijd niet gestopt.Het vlakland waar wij ons bevinden is gemaaktuit een smeltkroes aan herinneringen.Niet de kogels en de...
Vuur dich Wiel

Vuur dich Wiel

Foto: Noa de Mes archief ‘Och joa,’t woare toch waal get lüjop de bee, noa de mes.’Nog ee beer, Wiel?’D’r letste, angesj ken ichnit mieë sjtoa sjtrakswen ich mieng rungde maakhei op d’r plei.’ Blieve sjtoa – ging bijzin...
Dichter in de wijk 3: schim

Dichter in de wijk 3: schim

2021: in het multipost-carboon zoektvergeving moerassen van drijvend geweten:een afgetobde steenberg; een glinsteringschittert op de kruising van verandering. de vrouw schrijdt richting ingang.de winkel van ontmoetingen sluit vroegof laat. elke week is er weer een...
Ouwiejenieteij

Ouwiejenieteij

Hoe verwerk je woordentot die ene zin van het levenin het Algemeen Beschaafd Heerlens? ‘We wouwe even zegge:Tat is gewoon wie wij tat toen!’ Koelhollendsj is niet voor de geleerden;het raakt aan het leven in Heerlenals de kop die de sjtoeptegels kupt:...