2021: in het multipost-carboon zoekt
vergeving moerassen van drijvend geweten:
een afgetobde steenberg; een glinstering
schittert op de kruising van verandering.


de vrouw schrijdt richting ingang.
de winkel van ontmoetingen sluit vroeg
of laat. elke week is er weer een laatste kans
op=op. vandaag is mededogen in de aanbieding
morgen verwachting of smart. hoe lang
kunnen gesprekken sudderen in de pan van
het gramschap? het gaat al lang niet meer om
de prijs van een pakje boter. ze voelen zich
besproken, geniepig onbegrepen. een koude
luchtstroom slingert behoedzaam langs de
benen van de vrouw omhoog: die kille blik.


buiten zingt een meisje al springend op
de hinkelbaan: ‘doe een dansje, hoi hoi, hoe
gaat het? hoi, hoe gaat het? hoi! doei doei!’
de vrouw passeert nauwelijks; een schim
trekt over straat. op een zevensprong zijn
zes wegen voor iets nieuws bestemd.