Foto: Marc Bosch

Halve tonen musiceren
het gesplitste roer zeewaardig.

Waterspuwer,
haal de kurk uit zijn flessenpost!
De stad wordt in toon gegoten,
verwerft zich robuust.

Moeder luistert naar de estafette
van ontspannen geschut.
De trilling vindt weerklank
en bespelen de klokken,
die zonder ons het leven ongeregeld
achter laat.

Ze galmen na in de klankenkast van
een weekdier.

Hier, in dit aardse optiek,
gericht op de toren,
gaat geluid sneller dan het licht.