klim op het dak en kijk: de evo-
lutie in een notendop vertoont

sprongen. halve en hele zijn nu
niet meer genoeg. waar zal de

laatste ooit eindigen? in het bos
wachten ze het rustig af. dood

en verderf zijn verdorde geraam-
ten die nieuw zijn gezaaid. ver-

kruimelen doen ze onder je voet-
zolen. nog even proef je de lucht

zo zuiver als jouw gedachten. ge-
spannen buigt het samen leven.