Zult gij de stad liefhebben zoals gij uzelf liefhebt -op voorwaarde dat gij uzelf liefhebt- echter
niet zoals het ego zich boven een ieder verheft maar eerder als uw zorgenkindje dat desperaat om
zich heen kwanselt om te ontsnappen uit zijn muffe nest?

Zult gij het volk omdichten met dichterlijke vrijheden en het vrij dichten tot een deur dichtslaat
dichter dan het dichtste gedicht dat dicht over dichterbij zijn even dichtbij als onze ezel even
dichtbij als Barry Braeken zo dichtbij dat het volk uw adem op de gezichten voelt wanneer het
onwetend met Wibratassen en Hemaworsten door de straten krioelt?

Zweert u in eer en geweten te creëren volgens uw eigen preferentie en u niet te laten leiden door
stomme tuupen die uw woorden willen stelen en uw stem willen sjlopen?

Verklaart u kennis te hebben genomen van het jaar van de mijnen en zweert u in eer en geweten
om het mijnverleden te laten rusten en daarmee nooit en te nimmer het woord koempel in uw
werken op te werpen?

Zult gij het volk met uw ram kikse sjpraak verwonderen, verbijsteren, ontroeren, verblijden,
overrompelen, sidderen, husselen, bevreemden, oprekken, verruimen, maar nooit en te nimmer
vereppelen?

Ik, Merlijn Huntjens, beloof aan de inwoners van Heerlen dat ik het Statuut voor het
Stadsdichterschap steeds zal onderhouden en handhaven.
En betwijfelen.
En zachte schopjes zal geven
En uit elkaar trekken
En uithoeken
En bewenen
En betasten
En uitlikken
En aankleden
En uitkleden
En omarmen
En verwarmen

Ik beloof dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Poëzie met al mijn vermogen zal
verdedigen en bewaren; dat ik de vrijheid en de rechten van alle liefhebbers van de Poëzie, haters
van de Poëzie, twijfelaars aan de Poëzie en onwetenden van de Poëzie zal verdedigen en alle
ingezetenen van deze stad, Heerlen zal toedichten, en tot instandhouding en bevordering van de
Stads Poëzie alle middelen zal aanwenden welke de pen en het papier en de poetryslam mij ter
beschikking stellen, zoals een goed en getrouw en dolend stadsdichter schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe mij Heerlen.
Urban!